Glaucoom (verhoogde oogdruk)

Wat is het

Glaucoom is een langzame evoluerende oogaandoening die er stelselmatig voor zorgt dat het zicht uit de ogen verdwijnt. Deze oogziekte is chronisch en verloopt zonder symptomen, pijn of waarschuwingen. Alhoewel het meestal voorkomt wanneer de oogdruk verhoogt is, kan deze oogziekte ook voorkomen als de druk in het oog normaal of laag is. 
De aandoening treedt voornamelijk op boven de leeftijd van 40 jaar.

Het oog is verdeeld in twee kamers, de voorste oogkamer bevindt zich tussen het hoornvlies en de iris, en de achterste oogkamer is de ruimte waarin de ooglens is opgehangen. 
In het oog wordt continu vocht gevormd in de achterste kamer, en dit stroomt naar de voorste oogkamer. Hier verdwijnt het in fijne kanaaltjes in de hoek van de voorste oogkamer.
In een oog dat lijdt aan glaucoom wordt er meestal meer vocht geproduceerd dan het oog kan afvoeren, waardoor de oogdruk in de achterste oogkamer toeneemt. Uiteindelijk zal ook in andere delen van het oog de druk toenemen. Vooral het meest kwetsbare deel van het oog, de oogzenuw, zal hieronder lijden. 
De tienduizenden zenuwvezeltjes in de oogzenuw kunnen deze druk niet verdragen en gaan langzaam minder werken. Het licht van buiten het oog wordt minder goed doorgestuurd over deze defecte zenuw. 

Uiteindelijk kan dit er voor zorgen dat iemand blind wordt.
U kan in het begin niet merken dat u glaucoom heeft. Immers het zicht blijft goed.
De oogarts kan deze ziekte vaststellen en evalueren aan de hand van verscheidene oogtesten.
Indien tijdig vastgesteld, kan aantasting van de oogzenuw voorkomen worden.

De behandeling

De behandeling van glaucoom kan op verscheidene manieren gebeuren.
Indien behandeld met medicamenten, worden voornamelijk één of meerdere soorten oogdruppels voorgeschreven.
Zelden dienen tabletten ingenomen te worden.

Met de laser kan men de oogdruk verlagen door het behandelen van de afvoerkanaaltjes. Hierdoor kan het oogvocht vlotter wegstromen.
Men spreekt van behandelingen met de Argonlaser, of recenter selectieve behandeling met de YAG laser.
Indien deze behandeling ontoereikend blijkt, kan een heelkundige ingreep aangewezen zijn.

Ook hier zijn verscheidene technieken mogelijk.


De perforerende ingreep wordt reeds lang uitgevoerd. Recenter wordt ook de niet perforerende ingreep toegepast.
De ingrepen gebeuren telkens via daghospitaal, en onder lokale verdoving. Na de ingreep dient men druppels te gebruiken gedurendende 3 à 4 weken.
Het is, nogmaals gezegd, duidelijk dat een onvoldoende behandeld glaucoom kan leiden tot permanent zichtsverlies, zelfs tot blindheid.
Elke vorm van behandeling heeft dus tot doel het zicht te vrijwaren, en / of de evolutie van het zichtsverlies af te remmen.

De bovenstaande foto's tonen het gezichtsveld van een linker oog. Bij een gezond oog vertoont het resultaat van het gezichtsveldonderzoek één blinde vlek. Dat is de plaats waar de oogzenuw vertrekt uit het oog, is er geen netvlies en wordt er dus geen licht opgevangen. De hersenen vullen de blinde vlek in, aan de hand van de informatie die ze over de omliggende zones in beeld ontvangen. 

Zo verhullen de hersenen ook glaucoomschade. In het beeld van het vroeg stadium verdwijnt de fietser en de kinderen nagenoeg volledig als je oog naar een fixatiepunt kijkt, maar je bent je hiervan niet bewust. (zie geel puntje)

Zelfs in een later stadium zijn je hersenen nog in staat om iets aannemelijk samen te stellen. Je merkt de afwijkingen in beeld niet op, omdat je de blik nooit op je gezichtsvelddefecten kan richten. Je kijkt altijd naar het centrum van je gezichtsveld, en bij verandering van blikrichting verschuiven de defecten gewoon mee.